0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
ข้อมูลบริษัท

บริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้ง ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

+
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ประสบการณ์ด้านระบบบำบัดน้ำเสียนานกว่า 25 ปี ยินดีให้บริการ ครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาฟรี

+
บริการห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ได้รับการขึ้นทะเบียน และการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสมอ ให้บริการวิเคราะห์น้ำพร้อมคำแนะนำ

+
ระบบน้ำใช้
เพื่ออุตสาหกรรม
และการแพทย์

+
Our Products

ก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย (Turn Key WWTP)

ก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย (Turn Key WWTP)

Hardness Test kit

ชุดวิเคราะห์ความกระด้าง ชุดวิเคราะห์ความกระด้าง

โปรโมชั่นโลหะหนัก

โปรโมชั่นพิเศษ ! เมื่อวิเคราะห์โลหะหนัก 8 รายการต่อตัวอย่างด้วยเครื่อง ICP

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ทดสอบ

Our Services

Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715