0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
รับสมัครงาน

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ทดสอบ รับสมัครด่วน

จำนวน   2    อัตรา 

สวัสดิการ
1.เงินเดือน

2. เบี้ยเลี้ยง
3.ประกันสังคม
4.ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ทองเที่ยวประจำปี
6. โบนัส

รายละเอียดงาน
 ทดสอบคุณภาพน้ำดี และ น้ำเสีย

สถานปฏิบัติงาน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด  
40  ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13  ต. ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย/ หญิง
2. อายุ 22- 27 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีหน่วยกิจวิชาเคมี ไม่น้อยกว่าน้อย 15 หน่วยกิจ
4.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ( Microsoft word  ,Excel, Internet )\
5.ผ่านการฝึกอบรมเรื่องข้อกำหนด ISO 17025
6.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในวันหยุดและตอนเย็น

7.มีทักษษะการใช้เครื่อง GC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับตำแหน่งนี้สนใจสมัคร กรุณาติดต่อ
คุณอลิสา  ทรงสวัสดิ์
โทร. 02-9690714 ต่อ 114

วิณธีสมัคร
ส่งใบสมัครทางจดหมายหรือ E-Mail พร้อมหลักฐานการสมัคร  หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว  1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
40 ซอย เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-9690714 , 02-9690130-1, 02-5261149
แฟ็กส์. 02-9690715
E-mail : service@envilab.com


Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน