เกี่ยวกับเรา EnviLab บริษัทรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ เชี่ยวชาญการดูแล-ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (EnviLab) หรือ EnviLab เป็นบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย ให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ดำเนินงานด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท เราคือกลุ่มวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความชำนาญเรื่องการวิเคราะห์น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการน้ำ

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร ได้แก่ การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม

บริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ EnviLab กับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

ทางบริษัท EnviLab ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว029 ผ่านการตรวจประเมิน GLP/DIW ในรายการ pH, SS จากโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550

นอกจากนี้ EnviLab ยังมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ห้องแลป ISO ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในรายการทดสอบ pH, COD, Cu, SS และ BOD

EnviLab ในฐานะผู้ให้บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร

ปัจจุบัน Envilab มีบริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบ เดินระบบและทดสอบระบบ ติดตามการทำงานระบบ อบรมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อมุ่งมั่นที่จะรักษาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เรายังมีการผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดอัตโนมัติ รวมถึงงานด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ pH Controller, ตู้คอนโทรลระบบบำบัดน้ำเสีย (Control Panel WWTP) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และ Hardness Test Kit เพื่อใช้ตรวจวัดและควบคุมการบริหารจัดการระบบน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


   

 

กลุ่มลูกค้าที่ไว้ใจให้ EnviLab ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบัน EnviLab ได้ให้บริการลูกค้ามากมาย โดยกลุ่มลูกค้าของ EnviLab ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ องค์กรระหว่างประเทศ, โรงพยาบาล, โรงแรม, อาคาร, โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, ฟาร์ม, บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐ เป็นต้น

Visitors: 349,067