Environment & Laboratory Co.,Ltd. ( EnviLab )
รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

ต้องการแก้ปัญหาน้ำ เชื่อมั่นในบริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ
และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย EnviLab

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด หรือ เอ็นไวแลบ เราคือบริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ
ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจน้ำ วิเคราะห์น้ำ และทดสอบน้ำ


ไปจนถึงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งตู้คอนโทรล ให้กับทุกอุตสาหกรรมที่คุณต้องการ
ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล หมู่บ้าน หน่วยงานราชการ ฯลฯไปจนถึงงานที่ละเอียดอย่างการวิเคราะห์น้ำดื่ม
ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากห้องแลปวิเคราะห์น้ำที่ได้มาตรฐานห้องแลป ISO 17025

บริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ EnviLab

กว่า 30 ปีที่ เอ็นไวแลบ ทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการระบบบำบัดน้ำเสีย
เรามีทีมนักวิเคราะห์น้ำที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและห้องแลปมาตรฐาน ISO 
17025


บริการทั้งหมดจากเรา บริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ EnviLab

ไม่ว่าบริการเรื่องการจัดการระบบน้ำแบบใดที่คุณกำลังต้องการ เอ็นไวแลบ
เราคือศูนย์รวมบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร ไปจนถึงการทำ EIA Monitoring
สามารถติดตามบริการทั้งหมดที่เรามีได้ ก่อนตัดสินใจใช้บริการ


ทอสอบน้ำ

Visitors: 331,180