สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

เพราะการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ต้องสำรวจตั้งแต่แหล่งกำเนิดน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 

ก่อนการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Envilab จะลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์น้ำเพื่อนำข้อมูลมาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานได้จริง รวมถึงนำไปแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอีกด้วย

ในฐานะบริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำที่มีความเชี่ยวชาญด้านออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เราจะเริ่มสำรวจแหล่งน้ำ โดยพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

  • แหล่งกำเนิดน้ำเสีย มาจากไหนบ้าง
  • แต่ละแหล่งมีปริมาณน้ำเท่าไหร่ (วัดอัตราไหล)
  • แต่ละแหล่งมีลักษณะสมบัติอย่างไร (วิเคราะห์น้ำ)

จากนั้นเราจะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบ หรือ ปรับปรุงระบบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน หมู่บ้าน อาคาร หรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 338,466