ซ่อมบำรุง เครื่องจักร ในระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย Preventive Maintenance (PM) 

ทุกระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 

ทั้งระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ ฯลฯ


Visitors: 349,057