เริ่มเดินระบบ (start up) ระบบบำบัดน้ำเสีย

เริ่มใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียให้ทันที หลังจากการติดตั้ง

ขึ้นชื่อว่าเรื่องน้ำเสีย หากปล่อยไว้นานย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรของคุณได้
บริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ Envilab จึงพร้อมให้บริการ Start Up
เริ่มใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิดทันที หลังจากได้มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในระบบเรียบร้อยแล้ว

การ Start Up ระบบที่ทาง Envilab ให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องบำบัดน้ำเสีย
จะประกอบด้วย การตั้งค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ การตรวจวิเคราะห์น้ำ
ตลอดถึงการเติมเชื้อแบคทีเรีย (เฉพาะระบบบำบัดแบบชีววิทยา) ในระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยจุดประสงค์หลักของการ Start Up คือ เพื่อให้ระบบเข้าสู่ Steady State ให้เร็วที่สุด
ซึ่งจะเป็นผลดีกับการบำบัดน้ำเสียโรงงาน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของคุณ

สนใจบริการตรวจน้ำ พร้อมออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ติดต่อ Envilab

   

ผลงานการเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสียโดย Envilab
หลังดำเนินการตรวจน้ำและติดตั้งระบบเรียบร้อย

Visitors: 349,057