วิเคราะห์ น้ำบริสุทธิ์ ทางการแพทย์ และ อุสาหกรรม

น้ำบริสุทธิ์ เป็นน้ำที่ปราศจากเกลือแร่ธาตุต่างๆ  ใข้กันอย่างแพร่หลาย  เช่น ทางการแพทย์  น้ำสำหรับเครื่องไตเทียม

การอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ เช่นน้ำล้างชิ้นงาน

กระบวนการผลิตเบื้องต้น ประกอบด้วยระบบ 

 Filter( Sand or Anthacite ) + Carbon Filter + Softener + RO + DI or EDI + UV or Ozone

Visitors: 297,508