น้ำดื่มเอ็นไว เฟรช


โรงงานผลิต  น้้ำดื่ม เอ็นไว เฟรช โดยทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม

และนักวิทยาศาสตร์ ของบริษัทฯ  ได้ พัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มให้ได้คุณภาพดีที่สุด

ตามมาตรฐาน มอก และ อย ภายใต้การควบคุมการผลิตโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม  

พร้อมตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการ  จึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง


Visitors: 349,057