บริการวิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำธรรมชาติ จาก Envilab

วิเคราะห์น้ำดื่มเพิ่มความมั่นใจก่อนอุปโภคบริโภค

Envilab ให้บริการวิเคราะห์น้ำดื่มโดยผู้เชี่ยวชาญจากห้องแลป ISO นอกจากนี้เรายังรับวิเคราะห์น้ำใช้ น้ำตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ รวมถึงน้ำเสีย, น้ำ RO, DI, น้ำ Cooling รวมถึงน้ำใช้ในอุตสาหกรรมอีกด้วย

วิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำใช้ ตามมาตรฐานต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำ

ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่ Envilab ใช้ในการพิจารณาและวิเคราะห์น้ำเสีย ก่อนติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริงและเหมาะสมกับแหล่งน้ำที่ผู้ใช้บริการต้องการบำบัด

Water Set A Water Set B
1. pH 1. pH
2. Color 2. Color
3. Conductivity 3. Conductivity
4. Solids, Total 4. Solids, Total
5. Solids, Suspended 5. Solids, Suspended
6. Solids, Dissolved 6. Solids, Dissolved
7. Turbidity 7. Turbidity
8. Alkalinity, Total 8. Nitrate
9. Alkalinity, MO 9. Phosphate
10. Alkalinity, P 10.Alkalinity, Total
11. Alkalinity, OH 11. Alkalinity, MO
12. Alkalinity, HCO3 12. Alkalinity, P
13. Alkalinity, CO3 13. Alkalinity, OH
14. Hardness Total 14. Alkalinity, HCO3
15. Hardness Non-CO3 15. Alkalinity, CO3
16. Hardness CO3 16. Hardness Total
17. Calcium 17. Hardness Non-CO3
18. Magnesium 18. Hardness CO3
19. Chloride 19. Calcium
20. Iron 20. Magnesium
21. Manganese 21. Chloride
22. Langlier Index 22. Iron
  23. Manganese
  24. Sulfate
  25. Silica
  26. pHs
  27. Langlier Index


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Visitors: 349,062