วิเคราะห์ น้ำดื่ม, น้ำใช้,น้ำธรรมชาติ

วิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำใช้ ตามมาตรฐาน ต่างๆ พร้อมคำแนะนำ

Water Set A Water Set B
1. pH 1. pH
2. Color 2. Color
3. Conductivity 3. Conductivity
4. Solids, Total 4. Solids, Total
5. Solids, Suspended 5. Solids, Suspended
6. Solids, Dissolved 6. Solids, Dissolved
7. Turbidity 7. Turbidity
8. Alkalinity, Total 8. Nitrate
9. Alkalinity, MO 9. Phosphate
10. Alkalinity, P 10.Alkalinity, Total
11. Alkalinity, OH 11. Alkalinity, MO
12. Alkalinity, HCO3 12. Alkalinity, P
13. Alkalinity, CO3 13. Alkalinity, OH
14. Hardness Total 14. Alkalinity, HCO3
15. Hardness Non-CO3 15. Alkalinity, CO3
16. Hardness CO3 16. Hardness Total
17. Calcium 17. Hardness Non-CO3
18. Magnesium 18. Hardness CO3
19. Chloride 19. Calcium
20. Iron 20. Magnesium
21. Manganese 21. Chloride
22. Langlier Index 22. Iron
  23. Manganese
  24. Sulfate
  25. Silica
  26. pHs
  27. Langlier Index

 

 

Visitors: 297,508